Zioła lecznicze

Do ziół leczniczych zaliczać będziemy najczęściej lądowe rośliny, który zawierają w sobie czynne substancje wykorzystywane zarówno przez medycynę konwencjonalną jak i alternatywną. Z niektórych z nich wyrabia się leki. Obecnie na świecie znanych jest około trzech tysięcy tego rodzaju roślin, w naszym kraju występuje około pięciuset z nich, a praktyczne Więcej…

Ciekawostki

Polska będzie produkowała około piątej części wszystkich ziół na świecie. Większa część rodzimej produkcji pochodzi z upraw, gdzie specjalizacja dotyczy około sześćdziesięciu gatunków. Z ziołami związana jest także jedna z uroczystości w kościele katolickim, a mianowicie piętnasty sierpnia, kiedy przypada Wniebowzięcie NMP, zwanej bardzo często Matką Boską Zielną (w polskiej Więcej…

Pozyskiwanie

Jednym z najprostszych sposobów na pozyskiwanie roślin zielarskich będzie zbiór z ich naturalnych stanowisk. Dotyczyć będzie to tylko i wyłącznie gatunków występujących w naszym kraju i to tych, których zasoby są duże i nie są w jakiś sposób chronione. Zbiory ze stanu naturalnego jednocześnie zaliczyć możemy do uciążliwych i pracochłonnych. Więcej…

Zioła

Zioła to jeden z kolejnych rodzajów roślin uprawnych, które bardzo często będziemy spotykali w naszych ogrodach oraz sadach. Do grupy tej zaliczymy wszystkie rośliny, których specyficzne substancje wpływały będą na ludzki metabolizm i dostarczały surowców zielarskich. Gatunki te są bardzo często lecznicze, wykorzystywane jako przyprawy, niektóre z nich mogą posiadać Więcej…

Jabłoń

Jabłoń to jeden z rodzajów roślin wieloletnich, zaliczanych do drzew – będą one powszechnie występowały w rejonach klimatu umiarkowanego. Obecnie znanych jest około dwadzieścia pięć różnych gatunków dziko rosnących, oprócz tego wiele specyficznych form hodowlanych. Najważniejszym elementem jabłoni będzie owoc, zwany powszechnie jabłkiem, posiada on wszystkim dobrze znany kulisty kształt, Więcej…

Rośliny użytkowe

Rośliny użytkowe, to jedna z grup roślin uprawnych, które nie będą eksploatowane ze stanów naturalnego występowania, ale ze sztucznie stworzonych przez człowieka i przez niego też pielęgnowanych upraw. Pierwsze ślady takowej działalności ludzkiej pochodziły będą już z czasów życia ludów pierwotnych. Wszystko rozpoczęło się w momencie kiedy powstawały pierwsze kultury Więcej…

Rośliny sadownicze

Rośliny sadownicze to jedna z liczniejszych i bardziej rozbudowanych grup w przypadku jeśli chodzi o rośliny użytkowe. Zaliczać będziemy do nich głównie te z drzew i krzewów, które posiadają jadalne owoce, czy też owocostany. Bardzo często spotykać będziemy się z całymi wyspecjalizowanymi i ogromnymi plantacjami, które uprawiają dany tym drzew, Więcej…

Hestia | Stworzone przez ThemeIsle | Mapa strony