Choroby roślin

Opublikowane przez admin w dniu

Okazuje się, że w dzisiejszych czasach wielokrotnie pojawiają się choroby roślin. Może to wynikać z ciągle zmieniających się warunków klimatycznych i atmosferycznych. Ponadto przyczyną mogą być tutaj stosowane nawozy, pestycydy, środki owadobójcze czy nawet samo już działanie niektórych owadów, głównie szkodników. Czasami tez po prostu przychodzi zaraza na niektóre gatunki roślin i wprost nie ma szans, żeby się one utrzymały przy życiu. Więdną i giną one wtedy masowo. Wśród najpopularniejszych i najlepiej znanych chorób roślin należy wymienić przede wszystkim takie, jak: bakteriozy różnego typu, chlorozy, czarna zgnilizna, defoliacja, fitopatologia, gremmeniella abietyna, guzowatość korzeni, rak roślin, mozaiki (w tym tytoniowa), uszkodzenia herbicydowe roślin, zaraza ogniowa, zaraza ziemniaka, nekrobioza, pstrość tulipana, smugowatość ziemniaka, symptomatologia, zgorzele różnego typu, żółtaczki (w tym buraka) i wiele innych. Niektóre z nich da się leczyć, ale w większości przypadków roślin dotknięte chorobą po prostu spisane są one na straty.