Zgorzel

Opublikowane przez admin w dniu

Jest to inaczej gangrena. Dotyka zarówno ludzi, zwierzęta, jak i rośliny. Jest to swoisty rozkład tkanek w żywym jeszcze organizmie poprzez działanie bakterii gnilnych, beztlenowych. Przyczyniają się do tego odpowiednie warunki, jak wilgotność i temperatura, które sprzyjają rozwojowi bakterii beztlenowych. W przypadku roślin są to nekrozy, który powodują zamieranie całych organów. Jeśli nastąpi obumieranie kiełków przed wydostaniem się ich nad powierzchnię gleby, to mówimy o zgorzeli przedwschodowej, a jeśli następuje na korzeniach, liściach lub innych organach nadziemnych, to o zgorzeli powschodowej.