Schonbrunn

Opublikowane przez admin w dniu

Jest to praktycznie największa palmiarnia w Europie. Mieści się ona w ogrodzie francuskim przy Pałacu Schonbrunn we Wiedniu. Została ona wzniesiona na życzenie cesaza Francuszka Józefa według projektu Franza Xavera Segenschmida około 1882 roku. Mieści się tam roślinność z pierwotnych lasów trzech kontynentów. Jest cała ze stali i jako pawilon oszklony. Ma ponad sto metrów długości i prawie trzydzieści metrów wysokości. Dzieli się na trzy części, a mianowicie: zimny (klimat okołobiegunowy), umiarkowany i tropikalny. Istnieje tutaj możliwość zwiedzania nocnego.

Kategorie: Palmiarnia