Narzędzia ogrodnika

Opublikowane przez admin w dniu

Bez jakich narzędzi ogrodnik nie może się obejść? Na pewno bez szpadli, szufli, wideł, nożyc, sekatora, motyki, spulchniaczy ręcznych, grabi, noża ogrodowego. Szpadel służy do przekopywania gleby, wyrównywania krawędzi rabat oraz kopania dołków. Widły są niezbędne ogrodnikowi do przekopywania gleby, która jest kamienista oraz zbita. Służą także do przerzucania obornika oraz układania i przerabiania pryzmy kompostowej. Motyka jest niezbędna do kruszenia zbitej gleby. Za pomocą grabi można wyrównać powierzchnie oraz usunąć bryły. Szufla służy do usuwania ziemi z dołków oraz przerzucania materiałów sypkich, takich jak na przykład żwir, wapno ogrodnicze. Sekator jest potrzebny przy wycinaniu gałęzi, które mają grubość do jednego centymetra. Nóż ogrodniczy ogrodnik bierze do ręki jeśli ma zamiar robienia sadzonek drzew i krzewów. Motyka jest pomocna przy podcinaniu bardzo silnie ukorzenionych chwastów.