Rośliny użytkowe

Opublikowane przez admin w dniu

Rośliny użytkowe, to jedna z grup roślin uprawnych, które nie będą eksploatowane ze stanów naturalnego występowania, ale ze sztucznie stworzonych przez człowieka i przez niego też pielęgnowanych upraw. Pierwsze ślady takowej działalności ludzkiej pochodziły będą już z czasów życia ludów pierwotnych. Wszystko rozpoczęło się w momencie kiedy powstawały pierwsze kultury rolnicze, a ludzie ze zbieractwa i koczowniczego trybu życia zaczęli asymilować się w środowiskach osiadłych. Na samym początku jednak rośliny pozyskiwano z ich naturalnych stanowisk, przez okres setek tysięcy lat od momentu rozwoju rolnictwa i hodowli wszystko to uległo zmianie i obecnie posiadamy wiele odmian pierwotnych form roślinnych, które często odbiegają zasadniczo od właśnie swoich wyjściowych form. Nie wszystkie z roślin uprawnych znajdziemy jednak w swoich ogródkach, będą to głównie te, które posiadają duże walory estetyczne, a oprócz tego wydają jadalne i dobre owoce, będą to krzewy, drzewa i wiele innych form roślinnych. W ogrodach najczęściej spotkamy się z drzewami sadowymi, krzakami wydającymi owoce oraz grządkami warzywnymi.