Zioła

Opublikowane przez admin w dniu

Zioła to jeden z kolejnych rodzajów roślin uprawnych, które bardzo często będziemy spotykali w naszych ogrodach oraz sadach. Do grupy tej zaliczymy wszystkie rośliny, których specyficzne substancje wpływały będą na ludzki metabolizm i dostarczały surowców zielarskich. Gatunki te są bardzo często lecznicze, wykorzystywane jako przyprawy, niektóre z nich mogą posiadać jednak także właściwości trucizny. Grupa ta obejmowała będzie głównie jedno oraz kilkuletnie zielne rośliny, mogą to być krzewy, warzywa, byliny i nawet niektóre z drzew. Do grupy ziół zaliczyć możemy także niektóre z gatunków grzybów. Zioła znajdują dzisiaj bardzo szerokie zastosowanie, między innymi w medycynie alternatywnej, w aromaterapii i w kulinariach.