Drzewa

Opublikowane przez admin w dniu

Czasami trudno jest określić, wyznaczyć dokładną granicę pomiędzy drzewem a krzewem. Dzieję się tak, ponieważ wydają odrośla, które mogą ulec deformacja i przybrać krzewiastą formę. Zdarza się również tak, że niektóre krzewy są zdolne do wytwarzania nawet kilkumetrowego pnia. Nasz krajobraz tworzy wiele gatunków drzew. Do typowych, najpopularniejszych gatunków drzew należą: topola, wierzba, brzoza, dąb, buk zwyczajny. Powszechnie znane gatunki topoli to: topola osika oraz topola czarna. Zdecydowanie ten pierwszy wymieniony gatunek częściej występuje na naszych terenach. Popularności dodaje temu drzewu słynne powiedzenie: „drżeć jak osika”. Wierzba wiciowa oraz wierzba iwa występują w naszym regionie dosyć często. Mają na przykład takie zastosowanie jak: materiał do wyplatania koszyków. Kolejnym gatunkiem drzew jest brzoza. W naszym regionie najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami są brzoza brodawkowata oraz brzoza omszona. Do powszechnie występujących drzew zaliczamy również: buk zwyczajny oraz : dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy.

Kategorie: Rośliny