Goryczka

Opublikowane przez admin w dniu

Odmiany tej rośliny to: goryczka wąskolistna, goryczka krzyżowa, goryczka Kocha i g. Klusjusa, goryczka wiosenna, goryczka orzęsiona. Pierwsza odmiana jest rośliną o dzwonkowatych kwiatach. Występuje na wrzosowiskach, torfowiskach, glebach, które są ubogie w wapń, na niżach, rzadziej natomiast można ją spotkać w niższych położeniach górskich. Goryczka krzyżowa charakteryzuje się kwiatami, które mają średnice około dwudziestu milimetrów. Odmiana ta występuje na suchych darniach, w widnych zaroślach, na glebach wapiennych. W Polsce występuje dosyć często. Goryczka Kocha i g. Klusjusa osiąga wysokość pięciu-dziesięciu centymetrów. Znakiem rozpoznawczym tej rośliny jest między innymi przyziemna rozetka z dużym kwiatem. Ten gatunek, a właściwie gatunki spotkamy przede wszystkim w Alpach. W naszym kraju występują na wapieniach w Tatrach oraz na skałach bezwapiennych w Wschodnich Karpatach. Goryczka wiosenna posiada pojedyncze kwiaty o długości mniej więcej pięciu centymetrów. Roślinę tą spotkamy na pewno na łąkach górskich oraz na skałach wapiennych. Bardzo często występuje w Pieninach oraz w Tatrach. Goryczka orzęsiona występuje w naszym kraju w południowej części niżu po Dolny Śląsk, Kielce i Zamość. Tą odmianę można spotkać również w Karpatach.

Kategorie: Rośliny