Architektura krajobrazu

Opublikowane przez admin w dniu

Architektura krajobrazu będzie bezpośrednio wiązała się z ogrodnictwem mówi bowiem ona o sposobach oraz metodach kształtowania przestrzeni życiowej człowieka przy wykorzystaniu szaty roślinnej w głównej mierze oraz wkomponowanie w nią elementów architektonicznych oraz obiektów wodnych. Pod uwagę w tym przypadku brało będzie się także wiele różnorakich uwarunkowań naturalnych, między innymi występującą roślinność, rodzaj gleb, klimat, rzeźbę terenu, istniejącą na danym terenie roślinność, a także kulturę w wybranym regionie i miejscowe tradycje, czy też potrzeby społeczeństwa na danych obszarach. Przechodząc do samej historii architektury krajobrazu to jej początek znajduje się w dziedzinie ogrodnictwa. Wszystko zaczęło się od znanych ogrodników, uważanych dzisiaj za mistrzów planowania przestrzennego roślinności, którzy wzorując się na wcześniejszych poczynaniach kreowali własne i specyficzne założenia architektoniczne. Całkowitych początków doszukiwać możemy się na dalekim wschodzie, w krajach egipskich oraz terenach dawnego cesarstwa rzymskiego, gdzie ludzie już od wczesnych lat zajmowali się właśnie kształtowaniem swego najbliższego środowiska, gdzie dużą rolę w tymże procesie odgrywała właśnie roślinność.