Ogród angielski

Opublikowane przez admin w dniu

Ogrody angielskie ogromną popularność zyskały sobie około cztery lata temu. Stały one w bardzo mocnej opozycji do ogrodów francuskich, które podporządkowywały sobie roślinność, tworząc nienaturalne formy. W ogrodnictwie angielskim chodziło natomiast o harmonię natury oraz ludzkiej ingerencji, projektowane były one tak aby stwarzały wrażenie jak największej naturalności oraz sielankowości, dodatkowo łączono je z architekturą romańską. Do najbardziej charakterystycznych cech ogrodów angielskich zaliczyć będziemy mogli chełbienie piękna naturalnych form roślinnych, stosowanie nieregularnych zgrupowań drzew oraz krzewów, nadawanie drzewom jak najbardziej naturalnej formy poprzez brak ograniczeń w ich rozroście, obecność dużych łąk oraz trawników. Ogrody angielskie były specyficzne także dlatego, że tworzono i specjalnie podkreślano wszelkie nierówności i zakrzywienia terenu przy jednoczesnym wykorzystaniu przebiegu naturalnych zbiorników i źródeł wody. Drogi i ścieżki nie będą przebiegały w uporządkowanym układzie, będą nieregularne, swobodne, zdaje się tak jakby zostały wydeptane przez człowieka, a nie przygotowane specjalnie. Dzięki wszystkim tym aspektom ogrody tego właśnie rodzaju będą posiadały swojego rodzaju charakter tajemniczości oraz dzikości. Ogrody takie były bardzo rozległe, nierzadko czyniono tak, że momentami przechodziły w parki, a końcu łączyły się bezpośrednio z lasami, ich forma nie była więc w żaden sposób ograniczona. Oczywiście stworzenie czegoś na wzór mini ogrodu angielskiego jest możliwe także w naszych przydomowych i działkowych ogródkach, będzie wymagało jednak dużo uporu i zaangażowania, ogrody te bowiem stwarzają wrażenie naturalności, wszystko jednak jest dopilnowane i wymodelowane w oparciu o dokładne założenia.